Flugter dit lederskab med (frem)tidens fordringer?

Opgraderer du din energi, bevidsthed, kreativitet og menneskelige kapacitet i samme hast som teknologien?

7 grunde til at opdatere dit lederskab til de nye spilleregler:

Test dig selv

Kender du de nye spilleregler?

1. De fleste virksomheder anvender stadig det 20. århundredes spilleregler, selvom de forlængst har passeret udløbsdatoen. Faktum er, at hvis du bliver ved med det, risikerer du at være ude af spillet om fremtiden – og din virksomhed med.

Forstår du at polerne er skiftet?

2. Ældgamle kulturer som Maya, Inka og Hopi har forudsagt det siden tidernes morgen: Polerne skifter nu, de paradigmer vi kender vender på hovedet: dominans af yang energi i verden er igang med at skifte til dominans af yin energi. Dette har intet med køn at gøre, men hvis du ikke formår at fremkalde ligeværdig integration af maskulin og feminin energi i dig selv og din organisation, vil begge blive fremtidens dinosaurer.

Er du en leder, der skaber følgere?

3. Det nye lederskab handler ikke først og fremmest om, hvad du gør, men om hvem du er. Medarbejdere følger ikke længere kun abstrakte, skiftende strategier, eller chefer bare fordi de har en titel, men derimod  inspirerende rollemodeller. Er du et fyrtårn i vrimlen, der ser og opmuntrer andres lys?

Navigerer du sikkert på gyngende grund?

4. Vi er trådt ind i en tidsalder hvor vi skal bruge kreativitet, helhedstænkning og fleksibilitet ligeså meget som analytiske evner, rationalitet og handlekraft, og hvor en veludviklet intuition er nødvendig for at kunne navigere med klarhed i et informationsoverloaded, forandringshastigt samfund. Er du bevidst og ser klart, eller sidder du fast i gamle tankegange, som du projicerer over på andre og fremtiden?

Formår du at skabe en proaktiv kultur med trivsel?

5. Enhver har brug for at forebygge og modvirke den stigende stress, inden den koster for dyrt. Hvordan går det med ro, centrering og overblik hos dig selv og dit team? Og forstår du at ledelse skifter til lederskab, hvor du som leder ikke er diktator, men en facilitator, der fremkalder og fremmer lederskabet i andre?

Prioriterer du refleksion, så I kan lede med visdom?

6.  Vi lever i en verden med så meget overvægt af enøjet aktion, at den truer med at tippe. Vores (virksomheders) fremtid afhænger af de nye ledere – og om de og deres medarbejdere anvender så meget refleksion, at vi kan tilvejebringe bæredygtig succes: virksomheder der vinder uden at volde, og som (netop derfor) har staying power. Ved du hvad der skal til? Og lever du det? Fremmer dine vaner og praksis den nye tids bevidsthed? Eller kunne du med fordel opdatere og opgradere dit lederskab?

Bruger du alle ressourcer (eller kun den brøkdel, der ikke længere er nok)?

7. I den 4. industrielle revolution vil robotterne og kunstig intelligens overtage meget af vores rationelle, selv vores kreative, arbejde. Derfor er vi mødt til at blive mestre i det eneste en robot ikke kan imitere: hjerte, sjæl og ånd.  Bringer du alle talenter i spil, både hos dig selv og andre?

 

Vil du mestre det nye lederskab?

FÅ EN FORNEMMELSE AF HVAD DEN NYE TIDS LEDERSKAB KRÆVER I FILMEN NEDENFOR

Træn din evne til at være leder i og af fremtiden

Fremtidsleder forløbet opdaterer ledere om både indre og ydre aspekter af det nye lederskab:


YANG (YDER) SIDEN AF FREMTID(EN)S LEDERSKAB:

 • nye teknologier, der ændrer din og din virksomheds virkelighed
 • nye globale strømninger, der nødvendiggør et nyt lederskab
 • nye videnskabelige landvindinger, der viser at de flestes tankegang er forældet
 • nye best practises i business fra frontløbere, andre kan lære af
 • nye kulturelle trends hos fx Millenials, der fordrer et nyt ledelsesparadigme.

YIN (INDER) SIDEN AF FREMTID(EN)S LEDERSKAB:

 • mindshift, der kan forme fremtiden til din og din virksomheds fordel
 • navigationsredskaber, der sikrer din overlevelse og trivsel i en ukendt og usikker fremtid.
 • hvordan du med fordel kan opgradere dit lederskab i henhold til den nyeste forskning indenfor neurologi, adfærdspsykologi, kvantefysik og biokemi.
 • de nyeste ledelsestrends, der flugter med de nye teknologier, det nye arbejdsliv, de nye generationer og de nye virksomheds konstitutioner
 • time-tested praksis, der fremkalder en lys fremtid hos dig selv og andre.

Forløbet lærer deltagerne at mestre Illumina Leadership Modellen, der er udarbejdet på videnskabelig baggrund, og som kan bruges som GPS til fremtidens lederskab og arbejdsliv.

Resultat: højtperformende ledere, der lyser op som rollemodeller for fremtidens lederskab, og som er i stand til at fremkalde selv-ledende, produktive, kreative og inspirerede medarbejdere, der er agile, resiliente, visionære og skaber langtidsholdbare resultater.

ILLUMINARY LEADERSHIP NAVIGATOR

– DIN GPS TIL LEDERSKAB I DET 21. ÅRHUNDREDE

De dyder, vi træner på forløbet, kan illustreres på denne måde.

Den øverste pyramide symboliserer Maskulin Energi, den nederste pyramide symboliserer Feminin Energi.

Det centrale element i Fremtid(en)s Lederskab er, at begge halvdele skal anvendes ligeligt.

Alternativet vil altid, og kun altid, per naturlov, resultere i en ubalance.

Det er netop disse indre og ydre ubalancer Fremtid(en)s Lederskab retter op på – inden det er for sent.


DET 21. ÅRHUNDREDE KALDES DET FEMININE ÅRHUNDREDE FORDI ALLE FÅR BRUG FOR AT SÆTTE YIN FODEN FORREST. ER DU PARAT?

UDBYTTE


 • Indgående kendskab til den nye tids spilleregler
 • Erfaring med cutting edge metoder til at bringe det bedste frem i dig selv, i andre og i teams
 • Et frirum til refleksion over hvordan du selv og din organisation kan work smarter og dermed opnå mere med mindre
 • Erfaring med at omsætte de nye tids spilleregler til praksis
 • Et netværk af ligesindede sparringspartnere.

Udbytte for virksomheden:

 • En eller flere medarbejdere, der bærer det nye lederskabs dna og dermed kan smitte andre
 • Mere kreative medarbejdere, der kan bidrage til at forny organisationen i tråd med det 21 århundredes megatrends
 • Mindre stressede og mere produktive medarbejdere, der er rollemodeller for en ny arbejdsstil
 • Medarbejdere der kan bringe nye arbejds-møde og ledelsesmetoder ind i virksomheden
 • Minimere risikoen for brain-drain af det mest kreative talent, der typisk forlader virksomheder, som ikke er up to speed.

UDDANNELSEN ER BASERET PÅ KIRSTEN STENDEVADS BOG OM FREMTIDENS LEDERSKAB

OMTALT I FLERE AF DANMARKS FØRENDE MEDIER

MÅLGRUPPE


* Udviklingsforløbet er relevant for alle typer ledere og ledertalenter, inklusive ejerledere og ildsjæle, der ønsker at mestre
det 21. århundredes lederskab. Men det kan også bruges til at opgradere større medarbejdergrupper, så alle bliver opdateret til mere tidssvarende mindset og praksis.

* Uddannelsen som den nye tids leder er ikke mindst relevant for HR ledere og mennesker, der skal rekruttere eller lede Millenial-generationen.

* Den er særlig vigtig for alle, der beskæftiger sig med ligestilling og med, hvordan danske virksomheder og organisationer får mere innovationsfremmende diversitet i ledelseslagene.

* Endelig er den relevant for up-an-coming talenter, der ønsker at være bedst muligt klædt på til lederrollen, og få afprøvet i
praksis, hvordan udfordringer og kriser kan blive afsæt til kvantespring, der forbedrer organisationen for alle.

LYS OP SOM FREMTIDENS LEDER


Udviklingsforløbet centrerer sig om følgende 7  spilleregler, beskrevet i Gyldendal Business bogen Fremtiden er Feminin.

Forløbets formål er at få erfaring med at mestre spillereglerne og Illumina Leadership Model i praksis.

KOMPLEMENTARITET – DYNAMISK LEDERSKAB


 1. Opnå mere med mindre
 2. Bliv mere kreativ
 3. Forebyg og helbred stress hos dig selv og dine medarbejdere.

POLARITET – SYNERGISK LEDERSKAB


 • Bliv Kønsintelligent – og udnyt alle typer talent bedre.
 • Bliv bevidst om hele klaviaturet af dine indre ressourcer, om du er mand eller kvinde
 • Kend de maskuline og feminine arketypers fælder og forcer.

PROAKTIVITET – INNOVATIONS LEDERSKAB


 • Tag ansvar – og lær dit team ditto
 • Vær konstruktiv – og smit dit hold.
 • Opfyld uopfyldte behov.

AUTENCITET – TROVÆRDIGT LEDERSKAB


 1. Væk din originalitet
 2. Kend dit kald
 3. Brug dit hjertes Intelligens

INTEGRITET – ANSVARLIGT LEDERSKAB


 • Walk your talk
 • Vær ekstraordinær
 • Integrer alle ressourcer i din værktøjskasse

SYNKRONICITET – VISIONÆRT LEDERSKAB


 • Udfold den indfoldede orden
 • Styrk din intuition
 • Gør kriser til kvantespring

TOTALITET – HELHEDSORIENTERET LEDERSKAB


 • Skab rum for at både du selv og dine medarbejdere bruger både mental, emotionel, fysisk, spirituel, energetisk og kollektiv intelligens
 • Sørg for at både du selv og dine medarbejdere har helhed i livet
 • Sørg for at både du selv, dine medarbejdere og selve virksomheden tjener helheden.

INDLEDNING OG AFSLUTNING


Forløbet indledes med detaljeret individuel personligheds assessment, så hver deltager kender sine specifikke
fokus- og udviklings punkter undervejs.

Undervejs vil der også være individuelle sessioner.

Forløbet  afsluttes med præsentation af konkrete 21st Century Leadership achievements i plenum og individuel exit samtale.

Der udstedes deltagerbevis som 21st Century Leadership Practitioner, som kan suppleres med en overbygning som 21st Century Leadership Mentor & Facilitator i at videregive de 7 spilleregler.

Deltagere skal beregne 2-4 timer om ugen til at indtage og implementere redskaberne, hvilket muliggøres af, at undervisningen er digital og designet til at passe ind i – og lette – en travl hverdag.

HVEM UNDERVISER?

Hovedunderviser, guide og facilitator er Kirsten Stendevad, forfatter til Gyldendal Business bogen Fremtiden er Feminin – 7 spilleregler i det 21. århundredes lederskab.

Kirsten er kendt som en visionær inspirator og katalysator for indre og ydre vækst. Hun er (med)forfatter til 7 trendsættende bøger om det 21. århundredes paradigmer, og har undervist på Harvard Business School, MIT, Simmons Graduate School of Management (MBA-udd. kun for kvinder) samt i virksomheder som Nordea, McKinsey & co, Novozymes m.fl

Hun har 15 års erfaring med at udvikle ledere med og uden titel. En af Kirstens forcer er et uovertruffent netværk af danske og internationale kapaciteter, som hun vil trække på som gæstelærere til uddannelsen.

Bl.a. vil deltagerne få skræddersyet, individuel mentoring omkring Kald, Vision, Strategi og Frigørelse af blokeringer for lederskabet.

Desuden vil deltagerne, hvor det er relevant, få mulighed for at sparre med erfarne topledere.

Deltagerne vil i løbet af uddannelsen også blive introduceret for  inspirerende fremsynede rollemodeller fra forskellige brancher, der på hver deres måde tager lederskab for at løse nogle af de mange udfordringer, vi som mennesker, virksomheder og samfund står overfor.

Da en stor del af uddannelses materialet kan indtages som lydfiler on the run, er det muligt at give deltagerne maksimal ny indsigt – på en måde, der kan overkommes i en travl hverdag.

SAGT OM KIRSTEN STENDEVAD

5 Stjernet Speaker

Du har langt den højeste evaluering: 5-tal fra alle deltagere på en skala fra 1-5: Godt gjort.

David MadiéCEO Growthwheelwww.growthwheel.com

Kirsten lærte mig at gå på 2 ben.

At være en del af Kirsten Stendevad uddannelse i Feminint Lederskab har gjort en kæmpe forskel for mig – både som kvinde, leder og mor.

Jeg har fået redskaber til at nå og opnå mere – uden at knokle mere, og endda med fornyet energi og indre ro.

Før brugte jeg kun ét ben: det maskuline. Kirsten lærte mig at bruge både mine maskuline og mine feminine sider.

Anja Westy Larsendaværende HR chef i lufthavnen, nu selvstændigwww.kaiba.dk

Fremtiden er feminin – også for mænd

Kirstens bog og tale om hvorfor fremtiden er feminin og hvordan man kan tilpasse, er både meget relevant og meget spændende – ikke mindst for mænd.

Lars JørgensenCEO Waves Communicationswww.wavescomm.dk

Kirsten kan ændre dit liv

Kirsten Stendevad er en inspirerende, vidende og engageret underviser, der giver publikum noget værdifuldt med hjem. Hvis du hører efter, kan Kirsten ændre dit liv.

Lise Leonhard HjorthCEO Inqwww.inq.dk

Fantastisk

Vi har lige evalueret dagen, og alle, der deltog i din super workshop, var enige om, at det var dagens bedste, og at det skulle være obligatorisk for alle at høre, hvad du sagde. Fantastisk. De, der ikke deltog i det, var virkelig ked af at de gik glip af, så vi vil gerne booke dig igen.

Morten Boel SigurdssonCEO Omadawww.Omada.net

Hvis I vil holde på talenterne

Kirsten Stendevad er en inspirerende og engagerende underviser, som på en underholdende måde taler om en forfriskende tilgang til ledelse i det 21. århundrede.

Hendes seminar var fyldt med interessante nye vinkler om ,hvorfor holistisk ledelse er nødvendig i dag, ikke mindst hvis man vil tiltrække og bevare de nye generationer på arbejdspladsen

Stella KrogagerSenior PA Novo Nordiskwww.novonordisk.com

Ekceptionelt inspirerende og lysende

Kirsten Stendevad er en usædvanligt inspirerende og lysende kvinde og underviser. Hun har en sjælden evne til at se forbi forhindringer, mange af os lader os standse af, og hun smitter med sin begejstring for nye tanker og ideer. Hun er altid på forkant med nye tendenser.

Anne Christine HagedornAuthor, Transformational Teacherwww.makingpeoplegrow.dk

Det rykkede

Det var et fantastisk indlæg du leverede Kirsten, jeg er sikker på det “rykkede” noget i alle tilstedeværende.
Med mennesker som dig i verden er der håb

Marion PedersenKonferencier Universal Peace Federation i anledning af FN´s Fredsdag

UDPLUK AF REFERENCER

PRAKTISK


Tid:

Der er nu åben for tilmelding til nye hold. Selve undervisningsperioden varer 9 måneder, men e-læringen løber over 12 måneder, så der er størst mulig chance for at den kan blive implementeret uden stress.

København M/K hold:

FOUNDATION: Kan kun bestilles som in-house forløb.

TRANSFORMATION: Kl. 930-cirka 17 – 9 undervisningsdage over 9 måneder.

Datoer:

Hold 5:  17.11.20, 11.12.20, 8.1.21, 9.2.21, 12.3.21, 12.4.21, 10.5.21, 11.6.21, 20.8 2021

CERTIFICERING: Kan tilkøbes som tillægsmodul, for de, der vil viderebringe spillereglerne til andre.

Hvis du er interesseret i et at få forløbet til Jylland, så skriv til info@kirstenstendevad.com

Pris:

12 måneders Transformations forløb (live undervisning, digital læring, individuelle sessioner, ugentlig masterminding):

Normalpris: 89.995 ex moms

Der kan opnås rabat for små virksomheder, ved tilmelding af flere sammen eller hvis deltagere selv betaler over bruttolønsordningen.

Lige nu kan personer der betaler af egen lomme eller via bruttolønsordningen, eller som er selvstændige deltage for 69.995 ex moms, som kan betales i 9 månedlige rater.

Sted:

Centralt i København + udflugter indenfor 4-5 timers radius. Hvis der er interesse i Jylland, oprettes også et hold vest for Storebælt.

Sprog:

Hvis der kun er dansktalende på holdet, taler vi dansk sammen, men al materiale er på engelsk.

Brochure til arbejdsgiver:

FremtidslederDK

FutureLeader

Anmod om flere detaljer om uddannelsen ved at udfylde ansøgningsskema og booke individuel afklaringssession.

Find video intro´s, intro workshop datoer og flere detaljer på dennyetidsleder.dk

Tilmeldingsprocedure:

Optagelse kan kun ske ifølge aftale med Kirsten Stendevad, som er netværks kurator, der sikre at deltagerne består af ligeværdige, inspirerende, bevidste pionerer.

Nå din optagelse er godkendt af Kirsten, bedes du gøre følgende for at bekræfte din tilmelding:

 1. Udfylde ansøgningsskema nederst på denne side
 2. Indbetale mindst første rate via dette tilmeldingslink. Eller bede om en faktura til din virksomhed.
 3. Lave testen om de 7 spilleregler for at se, hvor du står når ved start af forløbet, og så du kan følge din egen udvikling undervejs.
 4. Sende den mail adresse og det whatsapp telefonnummer, du gerne vil anvende i forløbet til info@kirstenstendevad.com

Er du topleder?

Check Illuminaryleadership.com

UDFYLD UFORPLIGTENDE ANSØGNINGSSKEMA

Vi er lige nu ved at komponere hold.

Udfyld ansøgningsskema for at finde ud af, om vi er et match.

Eller bed om en uforpligtende afklarende samtale ved at kontakte os på info@kirstenstendevad.com
eller tlf 31 32 65 64.GØR SOM TUSINDVIS AF FRONTLØBERE


Illumina betyder “Oplys mig”

Tilmeld dig Illuminate Me nyhedsbrevet og modtag gratis:


 • Første kapitel af bogen “Fremtiden er feminin”
 • Summary af de 7 Spilleregler i det 21. århundredes Lederskab
 • Inspiration til dit eget lederskab, fra Kirsten og hendes internationale netværk af innovatører, rollemodeller og thoughtleaders
Tilmeld dig her:
Obs: Nul spam. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik

 • Træn dit fremtidslederskab på kun 5 minutter om dagen

 • Så deltag i min online summit om Lederskab i det 21. århundrede. SKRIV DIG OP HER OG MODTAG GRATIS ADGANGSBILLET

 • Book en session

  Mænd

 • Tilmeld dig nyhedsbrevet

 • FREMTIDEN ER FEMININ – ER DU?

  PS: Din e-mail er i trygge hænder: vi videregiver den ikke til andre, og du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

 • KONTAKT OS FOR MERE INFO

  Kontakt os for at høre, hvordan dig og dit team kommer igang ved at udfylde dette skema eller kontakte info@kirstenstendevad.com, tlf 31 32 65 64.

  GET MORE INFO – BUSINESS

 • KONSULENTYDELSER

 • Spillereglerne har ændret sig, både for mennesker og virksomheder.
  Vil du vide, hvordan?

  Så download min gratis guide.

  [mc4wp_form id=”1298″]