Flugter dit lederskab med (frem)tidens fordringer?

Opgraderer du din energi, bevidsthed, kreativitet og menneskelige kapacitet i samme hast som teknologien?

7 grunde til at opdatere dit lederskab til de nye spilleregler:

Test dig selv 

Kender du de nye spilleregler?

1. De fleste virksomheder anvender stadig det 20. århundredes spilleregler, selvom de forlængst har passeret udløbsdatoen. Faktum er, at hvis du bliver ved med det, risikerer du at være ude af spillet om fremtiden – og din virksomhed (og menneskeheden) med.

Er du bevidst om at polerne er skiftet og har du indrettet dig på det?

2. Ældgamle kulturer som Maya, Inka og Hopi har forudsagt det siden tidernes morgen: Hvis menneskeheden skal overleve, og det skal kunne lade sig gøre at skabe en lys fremtid, så skal polerne skifte: de paradigmer vi kender skal vendes på hovedet: dominans af yang (maskulin) energi i verden skal skifte til dominans af yin (feminin) energi. Dette har intet med køn at gøre, men processen er allerede sket blandt frontløberne og nu er det et faktum: hvis du ikke formår at fremkalde ligeværdig integration af maskulin og feminin energi i dig selv og din organisation, vil begge blive fremtidens dinosaurer.

Er du en leder, der skaber følgere?

3. Det nye lederskab handler ikke først og fremmest om, hvad du gør, men om hvem du er. Medarbejdere følger ikke længere kun abstrakte, skiftende strategier, eller chefer bare fordi de har en titel, men derimod  inspirerende rollemodeller. Er du et fyrtårn i vrimlen, der ser og opmuntrer andres lys? Eller ønsker du at blive det?

Navigerer du sikkert på gyngende grund?

4. Vi er trådt ind i en tidsalder hvor vi skal bruge kreativitet, helhedstænkning og fleksibilitet ligeså meget som analytiske evner, rationalitet og handlekraft, og hvor en veludviklet intuition er nødvendig for at kunne navigere med klarhed i et informationsoverloaded, forandringshastigt, katastrofetruet samfund. Er du bevidst og ser klart, eller sidder du fast i gamle tankegange, som du projicerer over på andre og fremtiden?

Formår du at skabe en proaktiv kultur med trivsel?

5. Enhver har brug for at forebygge og modvirke den stigende stress, inden den koster for dyrt. Hvordan går det med ro, centrering og overblik hos dig selv og dit team? Og forstår du at ledelse skifter til lederskab, hvor du som leder ikke er autoritet, men en derimod en autentisk facilitator, der fremkalder og fremmer lederskabet i andre?

Prioriterer du refleksion, så du kan lede med visdom?

6.  Vi lever i en verden med så meget overvægt af enøjet aktion, at den truer med at tippe. Vores (virksomheders) fremtid afhænger af de nye ledere – og om de og deres medarbejdere anvender så meget refleksion, at vi kan tilvejebringe bæredygtig succes: virksomheder der vinder uden at volde, og som (netop derfor) har staying power. Ved du hvad der skal til? Og lever du det? Fremmer dine vaner og praksis den nye tids bevidsthed? Eller kunne du med fordel opdatere og opgradere dit lederskab, så du har en positivt afsmittende effekt?

Bruger du alle ressourcer (eller kun den brøkdel, der ikke længere er nok)?

7. I den 4. industrielle revolution vil robotterne og kunstig intelligens overtage meget af vores rationelle, selv vores kreative, arbejde. Derfor er vi mødt til at blive mestre i det eneste en robot ikke kan imitere: hjerte, sjæl og ånd.  Bringer du alle talenter i spil, både hos dig selv og andre?

Træn din evne til at være leder i og af fremtiden

Fremtidsleder forløbet opdaterer ledere om både indre og ydre aspekter af det nye lederskab:


YANG (YDER) SIDEN AF FREMTID(EN)S LEDERSKAB:

 • nye teknologier, der ændrer din og din virksomheds virkelighed
 • nye globale strømninger, der nødvendiggør et nyt lederskab
 • nye videnskabelige landvindinger, der viser at de flestes tankegang er forældet
 • nye best practises i business fra frontløbere, andre kan lære af
 • nye kulturelle trends hos fx Millenials, der fordrer et nyt ledelsesparadigme.

YIN (INDER) SIDEN AF FREMTID(EN)S LEDERSKAB:

 • mindshift, der kan forme fremtiden til din og din virksomheds fordel
 • navigationsredskaber, der sikrer din overlevelse og trivsel i en ukendt og usikker fremtid.
 • hvordan du med fordel kan opgradere dit lederskab i henhold til den nyeste forskning indenfor neurologi, adfærdspsykologi, kvantefysik og biokemi.
 • de nyeste ledelsestrends, der flugter med de nye teknologier, det nye arbejdsliv, de nye generationer og de nye virksomheds konstitutioner
 • time-tested praksis, der fremkalder en lys fremtid hos dig selv og andre.

Forløbet lærer deltagerne at mestre Illumina Leadership Modellen, der er udarbejdet på videnskabelig baggrund, og som kan bruges som GPS til fremtidens lederskab og arbejdsliv.

Resultat: højtperformende ledere, der lyser op som rollemodeller for fremtidens lederskab, og som er i stand til at fremkalde selv-ledende, produktive, kreative og inspirerede medarbejdere, der er agile, resiliente, visionære og skaber langtidsholdbare resultater.

DET 21. ÅRHUNDREDE KALDES DET FEMININE ÅRHUNDREDE FORDI ALLE FÅR BRUG FOR AT SÆTTE YIN FODEN FORREST. ER DU PARAT?

UDBYTTE


 • Indgående kendskab til den nye tids spilleregler
 • Erfaring med cutting edge metoder til at bringe det bedste frem i dig selv, i andre og i teams
 • Et frirum til refleksion over hvordan du selv og din organisation kan work smarter og dermed opnå mere med mindre
 • Erfaring med at omsætte de nye tids spilleregler til praksis
 • Et netværk af ligesindede sparringspartnere.

Udbytte for virksomheden:

 • En eller flere medarbejdere, der bærer det nye lederskabs dna og dermed kan “smitte” andre og sprede positive ringe i vandet
 • Mere kreative medarbejdere, der kan bidrage til at forny organisationen i tråd med det 21 århundredes megatrends
 • Mindre stressede og mere produktive medarbejdere, der er rollemodeller for en ny arbejdsstil
 • Medarbejdere der kan bringe nye arbejds-møde og ledelsesmetoder ind i virksomheden
 • Minimere risikoen for brain-drain af det mest kreative talent, der typisk forlader virksomheder, som ikke er up to speed.


UDDANNELSEN ER BASERET PÅ KIRSTEN STENDEVADS BOG OM FREMTIDENS LEDERSKAB

OMTALT I FLERE AF DANMARKS FØRENDE MEDIER

MÅLGRUPPE


* Udviklingsforløbet er relevant for alle typer ledere og ledertalenter, inklusive ejerledere og ildsjæle, der ønsker at mestre
det 21. århundredes lederskab. Men det kan også bruges til at opgradere større medarbejdergrupper, så alle bliver opdateret til mere tidssvarende mindset og praksis.

* Uddannelsen som den nye tids leder er ikke mindst relevant for HR ledere og mennesker, der skal rekruttere eller lede Millenial-generationen.

* Den er særlig vigtig for alle, der beskæftiger sig med ligestilling og med, hvordan danske virksomheder og organisationer får mere innovationsfremmende diversitet i ledelseslagene.

* Endelig er den relevant for up-an-coming talenter, der ønsker at være bedst muligt klædt på til lederrollen, og få afprøvet i
praksis, hvordan udfordringer og kriser kan blive afsæt til kvantespring, der forbedrer organisationen for alle.

HVILKEN GPS VIRKER I DET 21. ÅRHUNDREDE?

Udviklingsforløbet centrerer sig om de 7  spilleregler, der er beskrevet i Gyldendal Business bogen Fremtiden er Feminin.

Forløbets formål er at få erfaring med at mestre spillereglerne og den nye lederskabs model i praksis.

De dyder, vi træner på forløbet, kan illustreres i diamantmodellen nedenfor.

Den øverste pyramide symboliserer Maskulin Energi, den nederste pyramide symboliserer Feminin Energi.

Det centrale element i Fremtid(en)s Lederskab er, at begge dele skal anvendes ligeligt.

Alternativet vil altid, og kun altid, per naturlov, resultere i en ubalance.

Det er netop disse indre og ydre ubalancer Fremtid(en)s Lederskab retter op på – inden det er for sent.

Lederskabs modellen er formet som en diamant, der kun kan formes under så massiv modstand, som den menneskeheden oplever lige nu.

Diamanten viser os hvilken pragt, der kan komme ud af pres, og at en krise kan føre til kvantespring.


KOMPLEMENTARITET – DYNAMISK LEDERSKAB


 1. Opnå mere med mindre
 2. Bliv mere kreativ
 3. Forebyg og helbred stress hos dig selv og dine medarbejdere.

POLARITET – SYNERGISK LEDERSKAB


 • Bliv Kønsintelligent – og udnyt alle typer talent bedre.
 • Bliv bevidst om hele klaviaturet af dine indre ressourcer, om du er mand eller kvinde
 • Kend de maskuline og feminine arketypers fælder og forcer.

PROAKTIVITET – INNOVATIONS LEDERSKAB


 • Styrk dig selv indefra, så du kan løfte andre
 • Tag ansvar – og lær dit team ditto
 • Vær konstruktiv – og vis nye veje frem.

AUTENCITET – TROVÆRDIGT LEDERSKAB


 1. Hav modet til at bruge hjertets intelligens
 2. Væk din originalitet
 3. Kend dit kald

INTEGRITET – ANSVARLIGT LEDERSKAB


 • Walk your talk
 • Udvis ordentlighed
 • Integrer både dit lys og dine skygger, så du har adgang til alle dine ressourcer

SYNKRONICITET – VISIONÆRT LEDERSKAB


 • Udfold den indfoldede orden
 • Styrk din intuition
 • Gør kriser til kvantespring

TOTALITET – HELHEDSORIENTERET LEDERSKAB


 • Skab rum for at både du selv og dine medarbejdere bruger både mental, emotionel, fysisk, spirituel, energetisk og kollektiv intelligens
 • Sørg for at både du selv og dine medarbejdere har helhed i livet
 • Sørg for at både du selv, dine medarbejdere og selve virksomheden tjener helheden.

INDLEDNING OG AFSLUTNING


Forløbet indledes med individuel personlig assessment, så hver deltager kender sine specifikke
fokus- og udviklings punkter undervejs.

De første tre måneder benytter deltagerne et revolutionerende, unikt hjernetræningsprogram, der fungerer som en slags “reboot” af en ofte overfyldt hjerne,

og hjælper med at fixe “virus” i autopiloten, så resultatet er en opgradering af hukommelse, koncentrationsevne, opfattelsesevne, problemløsningsevne og nærværsevne.

Det forbedrer indlæringen i løbet af resten af forløbet.

Deltagerne lærer de redskaber og metoder, der gør en leder i stand til at inkorporere de 7 spilleregler i det 21. århundredes lederskab.

Hvis deltagerne følger programmets anvisninger, får de styrket alle intelligenser: mental, emotionel, kropslig, spirituel, energetisk, kreativ og kollektiv intelligens.

Undervejs vil der også være individuelle sessioner: omkring at finde sit kald, og slippe blokeringer for at udleve det, såsom “øvre kunstige låg”.

Deltagerne får både øget indsigt i det 21. århundredes paradigmer, en personlig opgradering og en værktøjskasse, de kan anvende til at udleve de 7 spilleregler.

Forløbet  afsluttes med præsentation af konkrete 21st Century Leadership achievements i plenum og individuel exit samtale.

Der udstedes deltagerbevis som 21st Century Leadership Practitioner, som kan suppleres med en overbygning som 21st Century Leadership Mentor & Facilitator i at videregive de 7 spilleregler.

Deltagere skal beregne 2-4 timer om ugen til at indtage og implementere redskaberne, hvilket muliggøres af, at undervisningen er digital og designet til at passe ind i – og lette – en travl hverdag.

HVEM UNDERVISER?

Hovedunderviser, guide og facilitator er Kirsten Stendevad, forfatter til Gyldendal Business bogen Fremtiden er Feminin – 7 spilleregler i det 21. århundredes lederskab.

Kirsten er kendt som en visionær inspirator og katalysator for indre og ydre vækst. Hun er (med)forfatter til 7 trendsættende bøger om det 21. århundredes paradigmer, og har undervist på Harvard Business School, MIT, Simmons Graduate School of Management (MBA-udd. kun for kvinder) samt i virksomheder som Nordea, McKinsey & co, Novozymes m.fl

Hun har 15 års erfaring med at udvikle ledere med og uden titel. En af Kirstens forcer er et uovertruffent netværk af danske og internationale kapaciteter, som hun vil trække på som gæstelærere til uddannelsen.

Bl.a. vil deltagerne få skræddersyet, individuel mentoring omkring Kald, Vision, Strategi og Frigørelse af blokeringer for lederskabet.

Desuden vil deltagerne, hvor det er relevant, få mulighed for at sparre med erfarne topledere.

Deltagerne vil i løbet af uddannelsen også blive introduceret for  inspirerende fremsynede rollemodeller fra forskellige brancher, der på hver deres måde tager lederskab for at løse nogle af de mange udfordringer, vi som mennesker, virksomheder og samfund står overfor.

Da en stor del af uddannelses materialet kan indtages som lydfiler on the run, er det muligt at give deltagerne maksimal ny indsigt – på en måde, der kan overkommes i en travl hverdag.

Læs evt nogle af Kirsten Stendevads unikke perspektiver på diversitet her.

Læs Børsen kronik om Kirsten Stendevads unikke tilgang til ledelse her.

SAGT OM KIRSTEN STENDEVAD

5 Stjernet Speaker

Du har langt den højeste evaluering: 5-tal fra alle deltagere på en skala fra 1-5: Godt gjort.

Kirsten lærte mig at gå på 2 ben.

At være en del af Kirsten Stendevad uddannelse i Feminint Lederskab har gjort en kæmpe forskel for mig – både som kvinde, leder og mor.

Jeg har fået redskaber til at nå og opnå mere – uden at knokle mere, og endda med fornyet energi og indre ro.

Før brugte jeg kun ét ben: det maskuline. Kirsten lærte mig at bruge både mine maskuline og mine feminine sider.

Fremtiden er feminin – også for mænd

Kirstens bog og tale om hvorfor fremtiden er feminin og hvordan man kan tilpasse, er både meget relevant og meget spændende – ikke mindst for mænd.

Kirsten kan ændre dit liv

Kirsten Stendevad er en inspirerende, vidende og engageret underviser, der giver publikum noget værdifuldt med hjem. Hvis du hører efter, kan Kirsten ændre dit liv.

Fantastisk

Vi har lige evalueret dagen, og alle, der deltog i din super workshop, var enige om, at det var dagens bedste, og at det skulle være obligatorisk for alle at høre, hvad du sagde. Fantastisk. De, der ikke deltog i det, var virkelig ked af at de gik glip af, så vi vil gerne booke dig igen.

Hvis I vil holde på talenterne

Kirsten Stendevad er en inspirerende og engagerende underviser, som på en underholdende måde taler om en forfriskende tilgang til ledelse i det 21. århundrede.

Hendes seminar var fyldt med interessante nye vinkler om ,hvorfor holistisk ledelse er nødvendig i dag, ikke mindst hvis man vil tiltrække og bevare de nye generationer på arbejdspladsen

Ekceptionelt inspirerende og lysende

Kirsten Stendevad er en usædvanligt inspirerende og lysende kvinde og underviser. Hun har en sjælden evne til at se forbi forhindringer, mange af os lader os standse af, og hun smitter med sin begejstring for nye tanker og ideer. Hun er altid på forkant med nye tendenser.

Det rykkede

Det var et fantastisk indlæg du leverede Kirsten, jeg er sikker på det “rykkede” noget i alle tilstedeværende.
Med mennesker som dig i verden er der håb

UDPLUK AF REFERENCER

PRAKTISK

Tid:

Der er stadig åbent for tilmelding til nye hold. Selve undervisningsperioden varer 9 måneder, men e-læringen løber over 12 måneder, så der er størst mulig chance for at den kan blive implementeret uden stress.

København M/K hold:

FOUNDATION: Kan kun bestilles som in-house forløb.

TRANSFORMATION: Kl. 930-cirka 17 – i alt 9 undervisningsdage.

Datoer:

Hold 7: 20.5,  17.6, 19.8, 19.9, 14.10, 14.11, 12.12, 9.1, 10.2

Hold 8: 22.11, 20.12, 17.1, 21.2, 24.3, 21.4, 15.5, 20.6, 17.8

Hold 9: 13.3, 11.4, 16.5, 13.6, 14.8, 11.9, 9.10, 13.11, 11.12

Book en individuel session for at komme i betragtning til en plads.

Spar 10.000 ex moms ved early bird tilmelding eller ved at tilmelde to ad gangen.

FACILITATOR CERTIFICATION: Kan tilkøbes som tillægsmodul, for de, der vil viderebringe spillereglerne til andre.

Hvis du er interesseret i et at få forløbet til Jylland, så skriv til info@kirstenstendevad.com

Pris:

Transformations forløb (live undervisning, digital læring, individuelle sessioner, ugentlig masterminding):

Normalpris: 89.995 ex moms

Der kan opnås rabat for små virksomheder, ved tilmelding af flere sammen eller hvis deltagere selv betaler over bruttolønsordningen.

Lige nu kan personer der betaler af egen lomme eller via bruttolønsordningen, eller som er selvstændige deltage for 79.995 ex moms, som kan betales i 9 månedlige rater.

Sted:

Centralt i København + evt. udflugter indenfor 4-5 timers radius. Hvis der er interesse i Jylland, oprettes også et hold vest for Storebælt.

Sprog:

Hvis der kun er dansktalende på holdet, taler vi dansk sammen, men al materiale er på engelsk.

FINANSIERING AF DIN INVESTERINGDet er oplagt at bede din arbejdsgiver/virksomhed finansiere et uddannelsesforløb, der hjælper med at fremtidssikre din arbejdsplads.

Det kan hurtigere blive (meget!) dyrere at lade være.

Du kan henvise din arbejdsgiver til følgende side for at præsentere vedkommende for ideen om denne innovative uddannelse.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil investere i dig, kan du betale via bruttolønsordningen, hvorved din egenbetaling halveres. Den kan fordeles over 9-12 rater.

Hvis du er in between jobs, ansat i det offentlige, fra en NGO eller ildsjæl, kan du finansiere uddannelsen via legater.

Mange har også fået tilskud fra deres fagforening.

Husk at du også har mulighed for at få finansieret uddannelsen af dit eget CVR-nummer, og trække moms og skat fra.

Hovedsagen er: der er i den grad brug for pionerer, der kan bane de nye veje.

Og det kan ikke gå hurtigt nok med at få uddannet nogen, der kan.

Så hvis du føler dig kaldet, men det praktiske står i vejen, så book en samtale, så vi kan hjælpe med at finde en løsning.

Brochure til arbejdsgiver:

FremtidensLederskab2022

FutureLeader

Anmod om flere detaljer om uddannelsen ved at udfylde ansøgningsskema og booke individuel afklaringssession.

Find video introduktion, intro workshop datoer og flere detaljer på introtilfremtidsleder.dk

Er du topleder?

Check Illuminaryleadership.com

TILMELDINGSPROCEDURE

 

Optagelse kan kun ske ifølge aftale med Kirsten Stendevad, som er netværks kurator, der sikre at deltagerne består af ligeværdige, inspirerende, bevidste pionerer.

Nå din optagelse er godkendt af Kirsten, bedes du gøre følgende for at bekræfte din tilmelding:

 1. Udfylde optagelses skemadenne tilmeldingsside
 2. Læse handelsbetingelser, så du kender fx reglen om at man kan afmelde sig op til 14 dage efter påbegyndt forløb og betaler i givet fald kun første rate – derefter er tilmelding bindende.
 3. Indbetale mindst første rate via dette tilmeldingslink (medmindre anden betalingsform er aftalt)
 4. Evt bede om en faktura til din virksomhed.
 5. Lave testen om de 7 spilleregler for at se, hvor du står når ved start af forløbet, og så du kan følge din egen udvikling undervejs.
 6. Sende bekræftelse på at du har læst handelsbetingelser, den mail adresse og det whatsapp telefonnummer, du gerne vil anvende i forløbet til info@kirstenstendevad.com
 7. Plotte datoerne for dit forløb ind i din kalender og – hvis du opfordres til det af Kirsten – bestille tid hos de eksperter, der giver dig individuelle sessioner på forløbet.
 8. Kom til uddannelsesdatoerne og de ugentlige zoom møder – helst uden mobilen tændt og afbrydende gøremål.
 9. Glæd dig til en dybt transformerende, opgraderende og nydelsesfuld rejse.

Vil du mestre det nye lederskab?

der flugter med det 21. århundredes styresystem?

UDFYLD UFORPLIGTENDE ANSØGNINGSSKEMA

Vi komponerer hold ud fra en omhyggelig kuratering af, hvem der kan have glæde af hinanden.

Udfyld ansøgningsskema for at finde ud af, om vi er et match.

Eller bed om en uforpligtende afklarende samtale ved at kontakte os på info@kirstenstendevad.com
eller tlf 31 32 65 64.


 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Opened up a higher perspective on life, career and my true calling

“Kirsten is a visionary. She has observed and understood for a long time what others are only realizing as a consequence of the Covid-19 pandemic: The way we do business, the way we lead this world, must change. Kirsten has distilled the essence of what’s needed in 7 principles of leadership fit for the future. She has years of experience in developing leaders combined with a holistic outlook and compassion for others. This makes her the essence of what she teaches – a leader for the 21st Century.
Kirsten is a wealth of wisdom, knowledge and insights. She has in a very short time opened my mind up to a world I did not know existed, and with that, broadened my perspective on what my future can look like. I cannot wait to continue my journey with her and her high caliber network.”

Eva Kloeve, leader at World Bank, DC.

Er blevet mere kreativ, produktiv og visionær

“Jeg har lært så meget, der har ændret så meget for mig. Jeg har fået styrket mit selvværd og min retning markant, og min kreativitet og produktivitet er steget, mens min stress er sænket. 
Jeg har fået nye gode arbejdsvaner, et fantastisk netværk og nu synes “umulige” drømme realistiske.

Tine Pia Jensen, CEO, Lumuma Production & brand agency 

Nomineret til Årets leder og Årets kollega

“Mit nuværende lederkursus hos Kirsten er det mest transformerende, jeg nogensinde har oplevet. Dét, at forløbet varer næsten et år og med månedlige fysiske og ugentlige virtuelle møder, gør, at det er umuligt at undlade at etablere nye praksis… Har åbnet op for mere fysisk styrke, indre ro og ikke mindst mere livsglæde helt alment. Opbakningen fra både Kirsten, hendes eminente og inspirerende co-leaders og hele heppekoret på holdet gør, at jeg har fundet rod i et fællesskab, som giver mig stor styrke og inspiration til min hverdag. Med de resultater vi allerede nu ser for os, som deltager i Kirstens forløb i år, kan jeg ikke forestille mig andre end Kirsten, som kan bringe en gruppe ledere uanset deres køn, så langt på så kort tid – og med så megen glæde, latter, sammenhold, inspiration, energi, gejst, motivation og ihærdighed. Kirsten er virkelig en mester i at få det smukkeste lys frem i os alle og at sikre, at vi får næring til både krop og sjæl. Har lige fået at vide at jeg nu både er nomineret til Årets kollega og Årets leder – det var ikke sket uden dette forløb!”

Laila Kofoed Chef, IKT-Driftsstyring i Gjensidige Danmark

Det bedste jeg har gjort for min karriere – slår alle outplacement forløb

Er startet på et lederudviklingsforløb som feminin fremtidsleder. Det er det bedste, jeg har gjort i min karriere, 
da forløbet omhandler alle værktøjer, der skal til for som helt menneske at lede i den nye tid med brug af et feminint og maskulint mind-set og praksisser. 
Anbefaler varmt Kirsten Stendevads forløb til alle. Det slår alle outplacement forløb.

Gitte Madelaire, Head of Operations og “Kulturminister” i Ensure

Fået bedre balance, klarhed, selvværd, mod og drive

Kan varmt anbefale Kirsten Stendevads forløb. Det er en vild transformation, hvor vi arbejder indefra og ud, og skaber en indre balance imellem det feminine og maskuline. 
Jeg har selv levet en stor del af mit liv med overvægt i det maskuline, med præstation og handling, men glemte helt at nyde fra det feminine. 
Hendes øvelser er effektive og har for mig ind til videre skabt et større overskud og en indre følelse af ro og balance. Der er et super godt mix i mellem praktiske øvelser og undervisning.
Der bliver langsomt skruet mere op for min feminine power, jeg tør fylde mere, det kan jeg mærke helt fysisk i min krop. Samtidig har jeg fået et bedre selvværd.
Kirsten oser af feminin power, og så har hun et hjerte af guld.
Jeg er så heldig og taknemmelig over, at være med på hendes forløb “fremtidens lederskab”

Janni Servais, Ledelsesmentor | Erhvervscoach | Foredragsholder Indehaver af FOCUS Konsulentvirksomhed

Uvurderlig støtte for pionerer

Tusind tak for din ukuelige dedikation og hjerteenergi i overflod. For mig er det et overskud af en karat der er helt unikt. Rollemodel!
Jeg har vidst nogle af de her ting i mange år, men det nye er, at jeg på grund af dette forløb får gjort dem, og derfor rykker jeg på helt nye måder, med helheden i behold.
Jeg kunne ikke lave det pionerarbejde jeg gør uden støtte fra gruppen – det er uvurdeligt.

Kirsten Krogh CEO, Out-of-the-box & Beyond-the-box

Fik mere mod og større Visioner

Jeg er taknemmelig for min uddannelse i feminint lederskab hos Kirsten. Det har givet mig modet til at have større visioner og et stærkt drive til at skabe bedre resultater med mere helhed og balance.

Louise Koch
Corporate Sustainability Director Dell

En kærlig og kompetent indføring i den nye tids bevidsthed

Fremtidsleder-uddannelsen med Kirsten Stendevad er en kompetent, kærlig og lysnede indføring i vores nye tids bevidsthed. På alle planer har Kirsten Stendevad en gudsbenådet evne til at transcendere og facilitere en mangeårig erfaring i ledelse og bevidsthedsarbejde. Hun inspirerer ledere på alle niveauer, synliggør og indfører på smukkeste vis værktøjer og redskaber til den nye tid.

Karsten Skjoldhøj
CEO DesignMind – the award-winning leading expert in Conscious Branding

Har taget et kvantespring som menneske og leder

Som en dedikeret guide skaber kirsten nogle fantastiske rammer for læring og personlig udvikling. Her formår hun at bygge bro mellem det fremtidsvisionære feminine univers og de helt håndgribelige værktøjer der omgående styrker min daglige ledelse. Jeg har taget et kvantespring personligt, som leder og privat.

Simon Dalsgaard
Director, Deloitte


GØR SOM TUSINDVIS AF FRONTLØBERE


Illumina betyder “Oplys mig”

Tilmeld dig Illuminate Me nyhedsbrevet og modtag gratis:


 • Første kapitel af bogen “Fremtiden er feminin”
 • Summary af de 7 Spilleregler i det 21. århundredes Lederskab
 • Inspiration til dit eget lederskab, fra Kirsten og hendes internationale netværk af innovatører, rollemodeller og thoughtleaders
Tilmeld dig her:
Obs: Nul spam. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik

 • Træn dit fremtidslederskab på kun 5 minutter om dagen

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
 • Så deltag i min online summit om Lederskab i det 21. århundrede. SKRIV DIG OP HER OG MODTAG GRATIS ADGANGSBILLET

 • Tilmeld dig nyhedsbrevet

 • FREMTIDEN ER FEMININ – ER DU?

  PS: Din e-mail er i trygge hænder: vi videregiver den ikke til andre, og du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.